Zestaw VSM

Rozwój przemysłu spowodował, iż nie do uniknięcia stały się modyfikacje w formach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w określonym zakładzie. Jak łatwo można zgadnąć, zamysł ten wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszelkich czynności wykonywanych podczas procesu produkcyjnego, a jednocześnie zupełnie niekoniecznych. lean szkolenia Priorytetowym celem lean managment jest zatem zminimalizowanie marnowania zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i używanych materiałów. Wdrożenie form działania lean management stwarza możliwość zdobycia takich efektów, jak wzrost produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki wzajemne w zakładzie z reguły poprawiają się. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co istotne sposoby działania z dziedziny lean management mogą być wykorzystywane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to zdolność dokonania oceny, które działania są niepotrzebne dla firmy.